Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2805 22,3505 22,2805
 AUD 16,69461 16,94562 16,79462
 CAD 16,658-39 17,028-40 16,810-40
 CHF 22,58165 22,98966 22,74065
 EUR 24,81081 25,10782 24,88581
 GBP 28,733-27 29,194-27 28,936-27
 JPY 2161 2211 2191
 SGD 16,20029 16,46029 16,31429
 THB 6291 6551 6291
 MYR - 5,433-5 5,363-5
 DKK - 3,40910 3,30510
 HKD 2,8391 2,8961 2,8591
 INR - 3450 3320
 KRW - 210 200
 KWD - 76,724-85 73,825-81
 NOK - 2,7426 2,6586
 RUB - 3830 3130
 SAR - 6,1712 5,9382
 SEK - 2,6475 2,5825

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 20-09-2016

1USD = 21,953 -6