Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,467192 16,714195 16,566193
 CAD 17,104119 17,483122 17,259120
 CHF 23,010117 23,379119 23,172118
 EUR 25,100188 25,401190 25,176189
 GBP 32,277884 32,795898 32,504890
 JPY 210-1 214-1 212-1
 SGD 16,37969 16,70971 16,49570
 THB 6212 6472 6212
 MYR - 5,51136 5,44136
 DKK - 3,45526 3,35025
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 343-1 330-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,885102 73,97998
 NOK - 2,73827 2,65427
 RUB - 38710 3178
 SAR - 6,165-1 5,932-1
 SEK - 2,74228 2,67527

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,305 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 20-06-2016

1USD = 21,863 1