Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,71510 22,78510 22,71510
 AUD 16,433-63 16,679-135 16,532-64
 CAD 16,80717 17,18014 16,96018
 CHF 21,92589 22,36685 22,08089
 EUR 23,660155 23,94256 23,731155
 GBP 28,098118 28,549114 28,297119
 JPY 1922 1952 1932
 SGD 15,557-19 15,838-23 15,667-19
 THB 622-1 648-1 622-1
 MYR - 5,117-1 5,0511
 DKK - 3,25713 3,15814
 HKD 2,8891 2,9530 2,9101
 INR - 3481 3351
 KRW - 200 190
 KWD - 77,111-33 74,198-16
 NOK - 2,6758 2,5938
 RUB - 409-1 334-1
 SAR - 6,291-1 6,0531
 SEK - 2,46711 2,40611

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,270 20 23,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 19-12-2016

1USD = 22,148 4