Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4500 22,5500 22,4500
 AUD 16,4820 16,7300 16,5820
 CAD 16,3750 16,7380 16,5230
 CHF 22,0380 22,4820 22,1940
 EUR 23,6890 23,9730 23,7610
 GBP 27,5970 28,0400 27,7920
 JPY 2010 2040 2030
 SGD 15,5840 15,8650 15,6940
 THB 6200 6460 6200
 MYR - 5,1410 5,0750
 DKK - 3,2590 3,1600
 HKD 2,8610 2,9250 2,8820
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,7240 73,8250
 NOK - 2,6690 2,5880
 RUB - 3860 3150
 SAR - 6,2270 5,9920
 SEK - 2,4620 2,4020

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,590 40 22,620 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 19-11-2016

1USD = 22,112 0