Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,43010 22,51010 22,43010
 AUD 15,952161 16,192164 16,049162
 CAD 16,70281 17,07283 16,85482
 CHF 21,831-51 22,181-52 21,985-51
 EUR 23,82477 24,10978 23,89577
 GBP 33,924156 34,468159 34,163158
 JPY 1800 1830 1820
 SGD 15,65594 15,97095 15,76594
 THB 6132 6392 6132
 MYR - 5,21252 5,14552
 DKK - 3,26811 3,16911
 HKD 2,8621 2,9201 2,8821
 INR - 3470 3330
 KRW - 190 180
 KWD - 75,231140 72,942136
 NOK - 2,63910 2,5599
 RUB - 3851 3360
 SAR - 6,1831 5,8171
 SEK - 2,61716 2,55316

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 -50 22,650 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 19-11-2015

1USD = 0