Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2750 22,3450 22,2750
 AUD 16,95620 17,21020 17,05820
 CAD 16,786-1 17,158-1 16,938-1
 CHF 22,283-43 22,686-44 22,440-43
 EUR 24,348-58 24,639-58 24,421-58
 GBP 27,177207 27,613211 27,368209
 JPY 2131 2171 2151
 SGD 15,9078 16,1638 16,0208
 THB 6275 6535 6275
 MYR - 5,35923 5,29023
 DKK - 3,349-8 3,247-8
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3471 3341
 KRW - 210 200
 KWD - 76,411-76 73,523-73
 NOK - 2,780-2 2,695-1
 RUB - 3974 3253
 SAR - 6,167-1 5,934-1
 SEK - 2,564-7 2,501-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,340 -30 22,355 -35

Tỷ giá trung tâm ngày 19-10-2016

1USD = 22,011 -9