Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2755 22,3455 22,2755
 AUD 16,63346 16,88246 16,73346
 CAD 16,698-10 17,068-10 16,849-10
 CHF 22,516-152 22,923-155 22,675-154
 EUR 24,730-156 25,026-158 24,804-157
 GBP 28,760-428 29,222-435 28,963-431
 JPY 2160 2200 2180
 SGD 16,171-19 16,431-19 16,285-19
 THB 6280 6540 6280
 MYR - 5,43810 5,36910
 DKK - 3,399-22 3,295-21
 HKD 2,8381 2,8951 2,8581
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,80817 73,90617
 NOK - 2,736-16 2,652-15
 RUB - 3830 3130
 SAR - 6,1691 5,9361
 SEK - 2,642-21 2,577-21

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 20 22,320 10

Tỷ giá trung tâm ngày 19-09-2016

1USD = 21,959 3