Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,780-207 17,032-211 16,882-209
 CAD 17,104-43 17,483-44 17,259-43
 CHF 23,01814 23,43415 23,18115
 EUR 25,038-24 25,338-25 25,114-24
 GBP 28,921-86 29,386-87 29,125-87
 JPY 2200 2240 2220
 SGD 16,378-73 16,640-75 16,493-74
 THB 631-1 657-2 631-1
 MYR - 5,590-31 5,519-30
 DKK - 3,444-3 3,339-3
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 345-1 332-1
 KRW - 210 200
 KWD - 76,885128 73,979123
 NOK - 2,759-15 2,675-15
 RUB - 387-2 317-2
 SAR - 6,1672 5,9342
 SEK - 2,697-1 2,631-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,305 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 19-08-2016

1USD = 21,856 -1