Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2755 22,3455 22,2755
 AUD 16,936185 17,190188 17,038186
 CAD 16,787104 17,159107 16,939105
 CHF 22,32675 22,73076 22,48475
 EUR 24,405121 24,697122 24,479121
 GBP 26,969167 27,402170 27,159168
 JPY 2121 2161 2141
 SGD 15,89962 16,15563 16,01262
 THB 6215 6475 6215
 MYR - 5,33610 5,26810
 DKK - 3,35716 3,25415
 HKD 2,8371 2,8941 2,8571
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 76,48768 73,59665
 NOK - 2,78231 2,69730
 RUB - 3940 3220
 SAR - 6,1672 5,9342
 SEK - 2,57116 2,50816

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,370 -10 22,390 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 18-10-2016

1USD = 22,020 4