Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,5870 16,8360 16,6870
 CAD 16,7080 17,0780 16,8600
 CHF 22,6680 23,0780 22,8280
 EUR 24,8860 25,1840 24,9610
 GBP 29,1880 29,6560 29,3940
 JPY 2160 2200 2180
 SGD 16,1900 16,4500 16,3040
 THB 6280 6540 6280
 MYR - 5,4280 5,3580
 DKK - 3,4210 3,3170
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,7910 73,8890
 NOK - 2,7520 2,6680
 RUB - 3820 3130
 SAR - 6,1680 5,9350
 SEK - 2,6630 2,5980

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-09-2016

1USD = 21,956 0