Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,988150 17,243152 17,090151
 CAD 17,146135 17,527139 17,302137
 CHF 23,004134 23,420136 23,166135
 EUR 25,063142 25,363143 25,138142
 GBP 29,007331 29,473336 29,212333
 JPY 2191 2241 2221
 SGD 16,45157 16,71558 16,56758
 THB 6321 6592 6321
 MYR - 5,62124 5,54924
 DKK - 3,44719 3,34219
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3461 3331
 KRW - 210 200
 KWD - 76,75725 73,85625
 NOK - 2,77425 2,69024
 RUB - 3893 3182
 SAR - 6,1650 5,9320
 SEK - 2,69819 2,63218

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 18-08-2016

1USD = 21,857 15