Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7050 22,7750 22,7050
 AUD 16,4960 16,8140 16,5960
 CAD 16,7900 17,1660 16,9420
 CHF 21,8370 22,2810 21,9910
 EUR 23,5050 23,8860 23,5760
 GBP 27,9800 28,4350 28,1780
 JPY 1890 1940 1910
 SGD 15,5760 15,8610 15,6860
 THB 6230 6490 6230
 MYR - 5,1170 5,0510
 DKK - 3,2440 3,1450
 HKD 2,8890 2,9530 2,9090
 INR - 3480 3350
 KRW - 200 190
 KWD - 77,1440 74,2140
 NOK - 2,6670 2,5850
 RUB - 4100 3350
 SAR - 6,2910 6,0520
 SEK - 2,4560 2,3950

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,250 -20 23,280 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 17-12-2016

1USD = 22,144 9