Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,39550 22,46550 22,39550
 AUD 16,587-71 16,836-72 16,687-71
 CAD 16,45776 16,82277 16,60776
 CHF 22,13077 22,57579 22,28678
 EUR 23,87863 24,16464 23,95064
 GBP 27,6237 28,0667 27,8187
 JPY 2032 2072 2052
 SGD 15,65151 15,93452 15,76252
 THB 6212 6472 6212
 MYR - 5,146-37 5,080-36
 DKK - 3,2838 3,1838
 HKD 2,8526 2,9166 2,8726
 INR - 3431 3301
 KRW - 200 190
 KWD - 76,46978 73,57975
 NOK - 2,690-1 2,6080
 RUB - 3862 3152
 SAR - 6,20512 5,97012
 SEK - 2,4789 2,4178

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,470 30 22,500 30

Tỷ giá trung tâm ngày 17-11-2016

1USD = 22,101 8