Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,751-9 17,003-9 16,852-9
 CAD 16,68329 17,05330 16,83429
 CHF 22,251-34 22,654-34 22,408-34
 EUR 24,284-82 24,575-83 24,358-82
 GBP 26,802-79 27,232-81 26,991-80
 JPY 2110 2150 2130
 SGD 15,838-57 16,092-58 15,949-57
 THB 617-3 643-3 617-3
 MYR - 5,326-15 5,258-15
 DKK - 3,341-11 3,239-11
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 76,419-25 73,531-24
 NOK - 2,751-16 2,667-15
 RUB - 3941 3220
 SAR - 6,1660 5,9330
 SEK - 2,555-8 2,492-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,380 15 22,400 25

Tỷ giá trung tâm ngày 17-10-2016

1USD = 22,016 5