Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,34535 22,41535 22,34535
 AUD 16,658-49 16,908-50 16,759-50
 CAD 16,382102 16,745104 16,530103
 CHF 22,052-120 22,496-123 22,208-121
 EUR 23,814-136 24,099-138 23,886-136
 GBP 27,616205 28,059208 27,811206
 JPY 202-2 205-2 204-2
 SGD 15,600-50 15,882-50 15,710-50
 THB 619-1 644-1 619-1
 MYR - 5,183-11 5,116-11
 DKK - 3,275-18 3,175-17
 HKD 2,8464 2,9104 2,8674
 INR - 3420 3290
 KRW - 200 190
 KWD - 76,39144 73,50442
 NOK - 2,690-7 2,609-7
 RUB - 3833 3133
 SAR - 6,19310 5,9599
 SEK - 2,469-9 2,408-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,440 -20 22,470 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 16-11-2016

1USD = 22,093 7