Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,58777 16,83678 16,68778
 CAD 16,70866 17,07867 16,86066
 CHF 22,66858 23,07859 22,82859
 EUR 24,886-7 25,184-7 24,961-7
 GBP 29,18811 29,65611 29,39411
 JPY 2161 2201 2181
 SGD 16,19051 16,45052 16,30451
 THB 6281 6541 6281
 MYR - 5,4285 5,3585
 DKK - 3,421-2 3,317-2
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3461 3331
 KRW - 210 200
 KWD - 76,79151 73,88949
 NOK - 2,7527 2,6686
 RUB - 3821 3131
 SAR - 6,1680 5,9350
 SEK - 2,6634 2,5984

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 16-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 16-09-2016

1USD = 21,956 -2