Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,51742 22,5470 22,51742
 AUD 16,161100 16,40698 16,259100
 CAD 16,20324 16,56422 16,35024
 CHF 22,711101 23,07898 22,871102
 EUR 24,689197 24,987195 24,763198
 GBP 33,813-24 34,360-31 34,051-24
 JPY 1841 1881 1861
 SGD 15,79323 16,11321 15,90424
 THB 6131 6391 6131
 MYR - 5,251-1 5,1830
 DKK - 3,38726 3,28326
 HKD 2,8723 2,9303 2,8923
 INR - 3440 3300
 KRW - 190 190
 KWD - 75,573102 73,264112
 NOK - 2,65114 2,57014
 RUB - 356-1 311-1
 SAR - 6,2048 5,8379
 SEK - 2,70125 2,63525

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,650 -20 22,700 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 15-12-2015

1USD = 0