Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3105 22,3805 22,3105
 AUD 16,70744 16,95844 16,80844
 CAD 16,28063 16,64164 16,42863
 CHF 22,173-27 22,619-28 22,329-27
 EUR 23,95081 24,23782 24,02282
 GBP 27,412-199 27,851-202 27,605-200
 JPY 204-1 207-1 206-1
 SGD 15,65069 15,93370 15,76070
 THB 6202 6462 6202
 MYR - 5,194-6 5,127-6
 DKK - 3,29311 3,19310
 HKD 2,8423 2,9053 2,8623
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,34768 73,46266
 NOK - 2,69713 2,61512
 RUB - 3803 3102
 SAR - 6,1836 5,9495
 SEK - 2,4781 2,4171

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,460 -60 22,490 -60

Tỷ giá trung tâm ngày 15-11-2016

1USD = 22,086 19