Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,7600 17,0120 16,8610
 CAD 16,6530 17,0230 16,8050
 CHF 22,2850 22,6880 22,4420
 EUR 24,3660 24,6580 24,4400
 GBP 26,8820 27,3130 27,0710
 JPY 2110 2150 2130
 SGD 15,8950 16,1500 16,0070
 THB 6200 6460 6200
 MYR - 5,3410 5,2730
 DKK - 3,3520 3,2500
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 76,4440 73,5550
 NOK - 2,7660 2,6820
 RUB - 3940 3220
 SAR - 6,1660 5,9330
 SEK - 2,5630 2,5000

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,365 0 22,375 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-10-2016

1USD = 22,011 0