Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,5100 16,7580 16,6090
 CAD 16,6420 17,0110 16,7930
 CHF 22,6100 23,0190 22,7700
 EUR 24,8920 25,1900 24,9670
 GBP 29,1770 29,6450 29,3830
 JPY 2150 2190 2170
 SGD 16,1390 16,3980 16,2530
 THB 6270 6530 6270
 MYR - 5,4230 5,3530
 DKK - 3,4220 3,3180
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3450 3320
 KRW - 200 200
 KWD - 76,7400 73,8400
 NOK - 2,7450 2,6620
 RUB - 3810 3120
 SAR - 6,1680 5,9340
 SEK - 2,6590 2,5940

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-09-2016

1USD = 21,958 -7