Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,67030 22,75030 22,67030
 AUD 16,8314 17,0844 16,9334
 CAD 17,04419 17,42119 17,19819
 CHF 22,18182 22,62784 22,33883
 EUR 23,98632 24,27232 24,05832
 GBP 28,415-42 28,871-43 28,616-42
 JPY 1950 1980 1970
 SGD 15,75123 16,03623 15,86223
 THB 6271 6532 6271
 MYR - 5,1572 5,0912
 DKK - 3,3015 3,2014
 HKD 2,8873 2,9513 2,9083
 INR - 3490 3360
 KRW - 200 190
 KWD - 77,20226 74,28625
 NOK - 2,7404 2,6574
 RUB - 4174 3403
 SAR - 6,2815 6,0444
 SEK - 2,5122 2,4502

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,240 0 23,280 10

Tỷ giá trung tâm ngày 14-12-2016

1USD = 22,124 4