Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,760115 17,012117 16,861115
 CAD 16,65363 17,02364 16,80563
 CHF 22,285-9 22,688-9 22,442-9
 EUR 24,366-31 24,658-31 24,440-31
 GBP 26,882-26 27,313-27 27,071-27
 JPY 211-1 215-1 213-1
 SGD 15,895-32 16,150-33 16,007-32
 THB 6207 6467 6207
 MYR - 5,34110 5,27310
 DKK - 3,352-4 3,250-4
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3461 3331
 KRW - 200 200
 KWD - 76,444-25 73,555-24
 NOK - 2,7667 2,6827
 RUB - 3941 3221
 SAR - 6,1661 5,9331
 SEK - 2,5635 2,5005

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,365 0 22,375 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-10-2016

1USD = 22,011 -1