Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,27010 22,34010 22,27010
 AUD 16,501-87 16,749-89 16,600-88
 CAD 16,696-70 17,067-72 16,848-71
 CHF 22,578-57 22,986-58 22,737-58
 EUR 24,86831 25,16631 24,94331
 GBP 29,124-218 29,591-222 29,329-220
 JPY 214-1 218-1 216-1
 SGD 16,159-37 16,419-37 16,273-37
 THB 6260 6530 6260
 MYR - 5,450-8 5,380-8
 DKK - 3,4194 3,3154
 HKD 2,8371 2,8951 2,8571
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 76,81760 73,91458
 NOK - 2,7488 2,6648
 RUB - 382-1 3120
 SAR - 6,1694 5,9364
 SEK - 2,6602 2,5942

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-09-2016

1USD = 21,965 11