Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3400 22,2700
 AUD 16,274-43 16,519-44 16,372-44
 CAD 17,129-52 17,509-53 17,284-53
 CHF 22,91019 23,27819 23,07119
 EUR 24,922-17 25,220-17 24,997-17
 GBP 31,186-84 31,686-86 31,406-85
 JPY 2080 2120 2100
 SGD 16,25229 16,57929 16,36729
 THB 621-1 647-1 621-1
 MYR - 5,485-4 5,415-4
 DKK - 3,431-2 3,326-2
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 344-1 331-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,723-17 73,824-17
 NOK - 2,722-22 2,639-21
 RUB - 376-2 307-2
 SAR - 6,168-2 5,935-1
 SEK - 2,724-3 2,657-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -10 22,310 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 14-06-2016

1USD = 21,877 -8