Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,39030 22,47030 22,39030
 AUD 15,815-5 16,052-6 15,910-5
 CAD 16,611-35 16,979-36 16,762-36
 CHF 22,12649 22,48150 22,28250
 EUR 23,98765 24,27466 24,05966
 GBP 33,72950 34,27050 33,96750
 JPY 1801 1841 1821
 SGD 15,572-18 15,885-18 15,681-18
 THB 6120 6380 6120
 MYR - 5,167-3 5,101-3
 DKK - 3,2909 3,1909
 HKD 2,8554 2,9134 2,8764
 INR - 3460 3320
 KRW - 190 190
 KWD - 75,014125 72,732121
 NOK - 2,622-16 2,542-15
 RUB - 374-8 326-7
 SAR - 6,1718 5,8068
 SEK - 2,62510 2,56010

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,530 0 22,560 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-11-2015

1USD = 0