Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,27010 22,34010 22,27010
 AUD 16,645-58 16,895-59 16,745-58
 CAD 16,591-19 16,959-19 16,741-19
 CHF 22,29410 22,69710 22,45110
 EUR 24,397-57 24,689-57 24,471-57
 GBP 26,908-150 27,340-153 27,098-152
 JPY 212-1 216-1 214-1
 SGD 15,927-63 16,182-64 16,039-64
 THB 613-5 639-5 613-5
 MYR - 5,331-31 5,263-30
 DKK - 3,356-8 3,254-8
 HKD 2,8361 2,8941 2,8561
 INR - 346-1 333-1
 KRW - 200 200
 KWD - 76,469-33 73,580-32
 NOK - 2,759-13 2,675-12
 RUB - 392-4 321-3
 SAR - 6,1650 5,9320
 SEK - 2,558-4 2,495-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,365 15 22,375 5

Tỷ giá trung tâm ngày 13-10-2016

1USD = 22,012 15