Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,58813 16,83813 16,68813
 CAD 16,7674 17,1394 16,9194
 CHF 22,63526 23,04426 22,79526
 EUR 24,837-33 25,134-34 24,912-33
 GBP 29,34282 29,81383 29,54982
 JPY 2160 2200 2180
 SGD 16,1962 16,4562 16,3102
 THB 6261 6521 6261
 MYR - 5,458-60 5,388-59
 DKK - 3,415-5 3,311-5
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,7570 73,8560
 NOK - 2,739-5 2,656-5
 RUB - 3821 3131
 SAR - 6,1650 5,9320
 SEK - 2,6585 2,5925

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-09-2016

1USD = 21,954 9