Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,70530 21,76530 21,70530
 AUD 17,17992 17,43794 17,28293
 CAD 17,837106 18,233108 17,999107
 CHF 23,202-46 23,574-47 23,365-46
 EUR 24,26614 24,55714 24,33914
 GBP 33,71394 34,25495 33,95094
 JPY 1790 1820 1810
 SGD 16,07937 16,40337 16,19237
 THB 6334 6594 6334
 MYR - 6,07835 6,00035
 DKK - 3,3282 3,2272
 HKD 2,7663 2,8224 2,7863
 INR - 3471 3331
 KRW - 200 200
 KWD - 73,197101 70,96898
 NOK - 2,96615 2,87615
 RUB - 48813 39910
 SAR - 5,9788 5,6258
 SEK - 2,6593 2,5933

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,720 -10 21,750 5

Tỷ giá trung tâm ngày 13-05-2015

1USD = 0