Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,60070 22,68070 22,60070
 AUD 16,70564 16,96465 16,80665
 CAD 16,994161 17,378165 17,148163
 CHF 21,98790 22,43992 22,14291
 EUR 23,7509 24,0449 23,8219
 GBP 28,18291 28,64793 28,38192
 JPY 193-2 196-2 195-2
 SGD 15,631-26 15,921-26 15,741-26
 THB 6232 6492 6232
 MYR - 5,15818 5,09017
 DKK - 3,2713 3,1703
 HKD 2,8779 2,9429 2,8979
 INR - 3481 3341
 KRW - 200 190
 KWD - 76,948104 74,009100
 NOK - 2,7258 2,6418
 RUB - 41114 33611
 SAR - 6,26420 6,02419
 SEK - 2,495-7 2,433-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 90 23,250 90

Tỷ giá trung tâm ngày 12-12-2016

1USD = 22,125 8