Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2950 22,3650 22,2950
 AUD 16,8440 17,0970 16,9460
 CAD 16,3380 16,7000 16,4860
 CHF 22,3610 22,8110 22,5180
 EUR 24,1840 24,4740 24,2570
 GBP 27,7370 28,1820 27,9320
 JPY 2060 2100 2090
 SGD 15,6550 15,9380 15,7660
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,2520 5,1850
 DKK - 3,3260 3,2250
 HKD 2,8380 2,9010 2,8580
 INR - 3460 3320
 KRW - 200 190
 KWD - 76,3950 73,5090
 NOK - 2,7130 2,6300
 RUB - 3830 3130
 SAR - 6,1760 5,9420
 SEK - 2,5050 2,4430

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,440 45 22,470 65

Tỷ giá trung tâm ngày 12-11-2016

1USD = 22,056 0