Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,575-300 16,824-305 16,675-302
 CAD 16,763-236 17,135-241 16,915-238
 CHF 22,609-56 23,018-57 22,769-56
 EUR 24,870-71 25,168-72 24,945-71
 GBP 29,261-86 29,731-87 29,467-87
 JPY 2150 2190 2170
 SGD 16,193-126 16,453-128 16,308-127
 THB 625-3 652-3 625-3
 MYR - 5,518-3 5,447-3
 DKK - 3,420-10 3,316-10
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 345-3 332-2
 KRW - 210 200
 KWD - 76,7570 73,8560
 NOK - 2,744-25 2,661-24
 RUB - 381-7 311-5
 SAR - 6,165-1 5,9320
 SEK - 2,653-25 2,587-25

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-09-2016

1USD = 21,945 13