Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6950 22,7650 22,6950
 AUD 17,19661 17,45462 17,30061
 CAD 17,336-28 17,721-29 17,494-29
 CHF 23,28392 23,75193 23,44792
 EUR 25,910194 26,246197 25,988195
 GBP 28,906-43 29,370-43 29,110-43
 JPY 1971 2011 1991
 SGD 16,26145 16,55545 16,37645
 THB 6552 6822 6552
 MYR - 5,3282 5,2602
 DKK - 3,56327 3,45526
 HKD 2,8680 2,9310 2,8880
 INR - 3650 3510
 KRW 180 200 190
 KWD - 77,977257 75,032247
 NOK - 2,79223 2,70722
 RUB - 416-3 373-3
 SAR - 6,2840 6,0470
 SEK - 2,74211 2,67511

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-07-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 -50 22,830 -35

Tỷ giá trung tâm ngày 12-07-2017

1USD = 22,448 -1