Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,827196 17,079199 16,928198
 CAD 16,83128 17,20429 16,98429
 CHF 22,478112 22,884114 22,636113
 EUR 24,622217 24,917220 24,696218
 GBP 28,959481 29,424488 29,163484
 JPY 212-3 217-3 215-3
 SGD 16,36515 16,62815 16,48115
 THB 6230 6490 6230
 MYR - 5,63914 5,56714
 DKK - 3,38931 3,28530
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 190
 KWD - 76,554-76 73,661-73
 NOK - 2,68632 2,60531
 RUB - 3882 3172
 SAR - 6,1650 5,9320
 SEK - 2,65222 2,58722

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 -20 22,310 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 12-07-2016

1USD = 21,869 14