Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,29510 22,36510 22,29510
 AUD 16,844-134 17,097-136 16,946-135
 CAD 16,338-78 16,700-80 16,486-79
 CHF 22,361-20 22,811-20 22,518-20
 EUR 24,184-27 24,474-27 24,257-27
 GBP 27,737299 28,182304 27,932301
 JPY 206-2 210-2 209-2
 SGD 15,655-99 15,938-101 15,766-100
 THB 621-3 647-4 621-3
 MYR - 5,252-26 5,185-26
 DKK - 3,326-4 3,225-4
 HKD 2,8381 2,9011 2,8581
 INR - 346-3 332-3
 KRW - 200 190
 KWD - 76,39534 73,50933
 NOK - 2,713-29 2,630-28
 RUB - 383-9 313-8
 SAR - 6,1764 5,9424
 SEK - 2,5054 2,4434

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,395 55 22,405 55

Tỷ giá trung tâm ngày 11-11-2016

1USD = 22,056 13