Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,260-5 22,330-5 22,260-5
 AUD 16,721-44 16,972-45 16,822-44
 CAD 16,66083 17,02985 16,81184
 CHF 22,402-121 22,808-124 22,560-122
 EUR 24,622-148 24,917-150 24,696-149
 GBP 27,136-249 27,571-253 27,327-251
 JPY 212-2 216-2 214-2
 SGD 16,005-51 16,262-52 16,118-52
 THB 621-3 647-3 621-3
 MYR - 5,410-5 5,340-5
 DKK - 3,387-20 3,284-19
 HKD 2,836-1 2,893-1 2,856-1
 INR - 3480 3350
 KRW - 210 200
 KWD - 76,60476 73,70973
 NOK - 2,8011 2,7161
 RUB - 4001 3271
 SAR - 6,1650 5,9320
 SEK - 2,605-10 2,541-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,350 40 22,370 45

Tỷ giá trung tâm ngày 11-10-2016

1USD = 21,987 17