Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 16,76566 17,01767 16,86667
 CAD 16,57710 16,94410 16,72710
 CHF 22,52499 22,931100 22,68399
 EUR 24,770182 25,067184 24,845182
 GBP 27,385-82 27,824-83 27,578-82
 JPY 2132 2182 2162
 SGD 16,05725 16,31425 16,17025
 THB 624-2 650-2 624-2
 MYR - 5,41510 5,34510
 DKK - 3,40724 3,30324
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3471 3341
 KRW - 210 200
 KWD - 76,528-25 73,636-24
 NOK - 2,800-3 2,715-3
 RUB - 3992 3261
 SAR - 6,1651 5,9321
 SEK - 2,6168 2,5518

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 0 22,325 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-10-2016

1USD = 21,970 -10