Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,8750 17,1290 16,9770
 CAD 16,9990 17,3760 17,1530
 CHF 22,6650 23,0750 22,8250
 EUR 24,9410 25,2390 25,0160
 GBP 29,3470 29,8180 29,5540
 JPY 2150 2190 2170
 SGD 16,3190 16,5810 16,4340
 THB 6290 6550 6290
 MYR - 5,5210 5,4500
 DKK - 3,4300 3,3260
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3480 3350
 KRW - 210 200
 KWD - 76,7570 73,8560
 NOK - 2,7690 2,6850
 RUB - 3880 3170
 SAR - 6,1650 5,9320
 SEK - 2,6780 2,6120

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-09-2016

1USD = 21,932 0