Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,983139 17,238141 17,086140
 CAD 16,808144 17,181147 16,960145
 CHF 22,48782 22,89484 22,64683
 EUR 24,673155 24,968157 24,747155
 GBP 28,798161 29,260164 29,001162
 JPY 2172 2212 2192
 SGD 16,44289 16,70690 16,55890
 THB 6283 6543 6283
 MYR - 5,60134 5,52934
 DKK - 3,39520 3,29220
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,5790 73,6850
 NOK - 2,70636 2,62435
 RUB - 383-1 313-1
 SAR - 6,1660 5,9330
 SEK - 2,65626 2,59026

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-08-2016

1USD = 21,838 -2