Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,290-5 22,360-5 22,290-5
 AUD 16,933-86 17,188-87 17,035-86
 CAD 16,411-23 16,775-24 16,560-24
 CHF 22,631-16 23,08730 22,791-16
 EUR 24,602134 24,897136 24,676135
 GBP 27,43365 27,87366 27,62665
 JPY 2132 2172 2152
 SGD 15,860-16 16,14716 15,972-16
 THB 6271 6531 6271
 MYR - 5,326-16 5,258-16
 DKK - 3,38419 3,28118
 HKD 2,839-3 2,9023 2,859-3
 INR - 3481 3351
 KRW - 200 190
 KWD - 76,555-68 73,662-65
 NOK - 2,7629 2,6788
 RUB - 389-1 318-1
 SAR - 6,173-3 5,940-3
 SEK - 2,5136 2,4516

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,340 0 22,350 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-11-2016

1USD = 22,025 -4