Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 16,6990 16,9500 16,7990
 CAD 16,5670 16,9340 16,7170
 CHF 22,4250 22,8310 22,5830
 EUR 24,5890 24,8830 24,6630
 GBP 27,4660 27,9070 27,6600
 JPY 2120 2160 2140
 SGD 16,0320 16,2890 16,1450
 THB 6260 6520 6260
 MYR - 5,4040 5,3350
 DKK - 3,3830 3,2800
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,5540 73,6610
 NOK - 2,8030 2,7170
 RUB - 3970 3250
 SAR - 6,1640 5,9310
 SEK - 2,6080 2,5440

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-10-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 0 22,325 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-10-2016

1USD = 21,980 0