Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,875-154 17,129-157 16,977-155
 CAD 16,999-74 17,376-76 17,153-75
 CHF 22,665-75 23,075-76 22,825-75
 EUR 24,941-13 25,239-13 25,016-13
 GBP 29,347-71 29,818-72 29,554-71
 JPY 215-1 219-1 217-1
 SGD 16,319-50 16,581-50 16,434-50
 THB 629-2 655-2 629-2
 MYR - 5,521-33 5,450-33
 DKK - 3,430-1 3,326-1
 HKD 2,836-1 2,893-1 2,856-1
 INR - 3480 3350
 KRW - 210 200
 KWD - 76,7570 73,8560
 NOK - 2,769-14 2,685-14
 RUB - 3880 3170
 SAR - 6,1651 5,9321
 SEK - 2,678-6 2,612-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-09-2016

1USD = 21,932 18