Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,109149 16,351151 16,206150
 CAD 16,89129 17,26630 17,04429
 CHF 22,807-77 23,173-79 22,968-78
 EUR 23,96956 24,25757 24,04256
 GBP 33,140-123 33,673-125 33,374-124
 JPY 1781 1811 1791
 SGD 15,93867 16,25968 16,05167
 THB 6291 6561 6291
 MYR - 5,78414 5,71014
 DKK - 3,2888 3,1888
 HKD 2,7761 2,8321 2,7961
 INR - 3510 3370
 KRW - 190 190
 KWD - 73,34497 71,11194
 NOK - 2,6966 2,6146
 RUB - 423-1 369-1
 SAR - 6,0000 5,6450
 SEK - 2,61010 2,5469

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,840 -10 21,870 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 09-07-2015

1USD = 0