Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,595-55 22,675-55 22,595-55
 AUD 16,79095 17,049104 16,89195
 CAD 16,86547 17,24755 17,01847
 CHF 22,1912 22,64712 22,3482
 EUR 24,21664 24,51676 24,28965
 GBP 28,302-36 28,768-24 28,501-36
 JPY 1971 2011 1991
 SGD 15,78228 16,07435 15,89328
 THB 6230 6500 6230
 MYR - 5,1552 5,0870
 DKK - 3,33410 3,2319
 HKD 2,877-6 2,942-5 2,898-6
 INR - 3482 3352
 KRW - 200 190
 KWD - 77,015-195 74,073-220
 NOK - 2,7549 2,6698
 RUB - 3972 3241
 SAR - 6,263-8 6,023-11
 SEK - 2,53210 2,4698

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,150 -80 23,200 -80

Tỷ giá trung tâm ngày 08-12-2016

1USD = 22,115 -9