Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2950 22,3650 22,2950
 AUD 17,01953 17,27454 17,12153
 CAD 16,43410 16,79910 16,58310
 CHF 22,64772 23,05773 22,80772
 EUR 24,468-51 24,761-52 24,542-51
 GBP 27,368-51 27,807-52 27,561-51
 JPY 2110 2150 2130
 SGD 15,876-16 16,131-16 15,988-16
 THB 6261 6521 6261
 MYR - 5,3423 5,2743
 DKK - 3,365-8 3,263-8
 HKD 2,8410 2,8990 2,8610
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 200
 KWD - 76,62351 73,72749
 NOK - 2,753-17 2,669-16
 RUB - 3902 3191
 SAR - 6,1761 5,9431
 SEK - 2,507-9 2,445-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,340 0 22,350 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-11-2016

1USD = 22,029 14