Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 17,030115 17,285116 17,132115
 CAD 17,073-16 17,452-16 17,228-16
 CHF 22,74014 23,15114 22,90014
 EUR 24,95462 25,25363 25,02962
 GBP 29,417-157 29,890-159 29,625-158
 JPY 2160 2210 2190
 SGD 16,369-2 16,632-2 16,484-2
 THB 630-1 657-2 630-1
 MYR - 5,55427 5,48327
 DKK - 3,4317 3,3277
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 348-1 335-1
 KRW - 210 200
 KWD - 76,757127 73,856122
 NOK - 2,78315 2,69914
 RUB - 3883 3172
 SAR - 6,164-1 5,932-1
 SEK - 2,68420 2,61820

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-09-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-09-2016

1USD = 21,914 -3