Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,310-5 22,380-5 22,310-5
 AUD 16,4484 16,6954 16,5474
 CAD 17,28693 17,66995 17,44394
 CHF 22,911149 23,279151 23,073150
 EUR 25,23328 25,53528 25,30928
 GBP 32,12725 32,64225 32,35325
 JPY 2061 2101 2081
 SGD 16,30757 16,63558 16,42257
 THB 6221 6481 6221
 MYR - 5,54127 5,47027
 DKK - 3,4735 3,3674
 HKD 2,8412 2,8982 2,8612
 INR - 3471 3341
 KRW - 200 190
 KWD - 76,94643 74,03941
 NOK - 2,80017 2,71416
 RUB - 3845 3144
 SAR - 6,1801 5,9461
 SEK - 2,7904 2,7213

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,340 -20 22,360 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 08-06-2016

1USD = 21,896 -18