Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2605 22,3305 22,2605
 AUD 16,38233 16,63137 16,48033
 CAD 16,47932 16,84837 16,62832
 CHF 22,25272 22,61478 22,40972
 EUR 24,40084 24,69791 24,47384
 GBP 31,36866 31,87974 31,58967
 JPY 1951 1981 1971
 SGD 15,898-69 16,222-67 16,010-70
 THB 6171 6431 6171
 MYR - 5,451-45 5,380-45
 DKK - 3,34812 3,24511
 HKD 2,832-1 2,8900 2,852-1
 INR - 338-2 324-2
 KRW - 200 180
 KWD - 75,424117 73,11297
 NOK - 2,654-12 2,573-13
 RUB - 3451 2821
 SAR - 6,1342 5,7700
 SEK - 2,6676 2,6005

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 -10 22,300 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 08-03-2016

1USD = 21,878 5