Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2955 22,3655 22,2955
 AUD 16,96621 17,22122 17,06822
 CAD 16,42416 16,78916 16,57316
 CHF 22,575-57 22,984-59 22,735-58
 EUR 24,519-79 24,812-80 24,593-79
 GBP 27,419-84 27,859-86 27,612-85
 JPY 211-2 215-2 213-2
 SGD 15,892-53 16,147-54 16,004-53
 THB 625-1 651-1 625-1
 MYR - 5,340-18 5,271-18
 DKK - 3,373-11 3,271-10
 HKD 2,8411 2,8981 2,8611
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 200
 KWD - 76,572-8 73,679-8
 NOK - 2,770-1 2,685-1
 RUB - 389-2 318-1
 SAR - 6,1742 5,9412
 SEK - 2,515-5 2,453-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-11-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,340 10 22,350 10

Tỷ giá trung tâm ngày 07-11-2016

1USD = 22,015 3