Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,34883 16,59484 16,44784
 CAD 16,446113 16,811115 16,596114
 CHF 22,181-31 22,537-31 22,337-31
 EUR 24,31656 24,60757 24,38957
 GBP 31,302117 31,804119 31,523118
 JPY 1930 1970 1950
 SGD 15,96857 16,28958 16,08057
 THB 616-1 642-1 616-1
 MYR - 5,49639 5,42538
 DKK - 3,3368 3,2348
 HKD 2,8332 2,8902 2,8532
 INR - 3391 3261
 KRW - 200 190
 KWD - 75,307-58 73,015-57
 NOK - 2,66725 2,58524
 RUB - 3445 2814
 SAR - 6,1320 5,7700
 SEK - 2,66113 2,59513

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,310 10

Tỷ giá trung tâm ngày 07-03-2016

1USD = 21,873 -16