Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,68520 22,76520 22,68520
 AUD 16,75829 17,01729 16,85929
 CAD 16,87482 17,25584 17,02783
 CHF 22,286155 22,744159 22,443157
 EUR 24,271316 24,572320 24,344317
 GBP 28,61064 29,08165 28,81164
 JPY 1971 2011 1991
 SGD 15,81963 16,11264 15,93063
 THB 6251 6521 6251
 MYR - 5,1517 5,0837
 DKK - 3,34144 3,23842
 HKD 2,8891 2,9541 2,9091
 INR - 3471 3331
 KRW - 200 190
 KWD - 77,34626 74,39225
 NOK - 2,75721 2,67220
 RUB - 3961 3241
 SAR - 6,2886 6,0486
 SEK - 2,52424 2,46123

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-12-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,010 10 23,025 15

Tỷ giá trung tâm ngày 06-12-2016

1USD = 22,120 2